Russia

Players
ST
B
T
C
P
DG
YC
RC
GT
1

Aleksandr Afanasev

0 4 0 0 0 0 0 0 0'm
2

Ivan Ovchinnikov

0 4 0 0 0 0 0 0 0'm
3

Alexey Kapalin

4 0 1 0 0 0 0 0 56
4

Vladislav Lazarenko

4 0 0 0 0 0 0 0 56
5

Ilya Babaev

4 0 1 0 0 0 0 0 56
6

Sergei Mysin

0 2 0 0 0 0 0 0 0'm
7

Sergei Ianuishkin

4 0 0 1 0 0 0 0 56
8

Dmitry Sukhin

4 0 1 0 0 0 0 0 56
9

Roman Roshchin

0 4 0 1 0 0 0 0 0'm
10

Yury Gostyuzhev

4 0 1 0 0 0 0 0 56
11

Artur Solomyannyy

0 4 1 0 0 0 0 0 0'm
12

Roman Khodin

4 0 0 0 0 0 0 0 56
13

Stanislav Bondarev

0 0 0 0 0 0 0 0 0