Russia

Players
ST
B
T
C
P
DG
YC
RC
GT
1

Aleksandr Afanasev

0 5 0 0 0 0 0 0 0'm
2

Ivan Ovchinnikov

4 1 0 0 0 0 0 0 56
3

Alexey Kapalin

1 4 0 0 0 0 0 0 14
4

Vladislav Lazarenko

5 0 1 0 0 0 0 0 70
5

Ilya Babaev

4 0 0 0 0 0 0 0 56
6

Sergei Mysin

0 0 0 0 0 0 0 0 0
7

Sergei Ianuishkin

5 0 1 2 0 0 0 0 70
8

Dmitry Sukhin

3 0 0 0 0 0 0 0 42
9

Roman Roshchin

3 2 1 1 0 0 0 0 42
10

Yury Gostyuzhev

5 0 1 0 0 0 0 0 70
11

Artur Solomyannyy

0 5 0 0 0 0 0 0 0'm
12

Roman Khodin

5 0 0 0 0 0 0 0 70