Las Vegas Russia Sevens

Players
ST
B
T
C
P
DG
YC
RC
GT
1

Roman Khodin

2 2 0 0 0 0 0 0 28
2

Ivan Ovchinnikov

1 4 1 0 0 0 0 0 14
3

Vladislav Sozonov

5 0 0 0 0 0 0 0 70
4

Vladislav Lazarenko

2 0 0 0 0 0 0 0 28
5

Ilya Babaev

1 0 0 0 0 0 0 0 14
6

Vitaly Zhivatov

3 2 1 0 0 0 0 0 42
7

Sergei Ianuishkin

4 0 0 3 0 0 0 0 56
8

Dmitry Sukhin

5 0 0 0 0 0 0 0 70
9

Pavel Zhigailov

1 4 0 0 0 0 0 0 14
10

Yury Gostyuzhev

5 0 1 0 0 0 0 0 70
11

Artur Solomyannyy

1 4 0 0 0 0 0 0 14
12

German Davydov

5 0 3 0 0 0 0 0 70
13

Aleksandr Afanasev

0 4 0 0 0 0 0 0 0'm