Japan

Players
ST
B
T
C
P
DG
YC
RC
GT
1

Kaito AIBE

0 4 0 0 0 0 0 0 0'm
2

Miyu ARAI

5 0 1 0 0 0 0 0 400
3

Vunipola Fifita

5 0 3 0 0 0 0 0 400
4

Shinobu FUJIWARA

4 1 0 0 0 0 0 0 320
5

Shota FUKUI

0 5 0 0 0 0 0 0 0'm
6

Ryuga HASHIMOTO

5 0 0 0 0 0 0 0 400
7

Nicholas Rameka Manuel HOHUA

0 0 0 0 0 0 0 0 0
8

Atora HONDO

1 4 0 0 0 0 0 0 80
9

Gakuto ISHIDA

4 1 1 0 0 0 0 0 320
10

Yoshiyuki KOGA

0 1 0 0 0'm
11

Hiroto MAMADA

5 0 0 1 0 0 0 0 400
12

Asipeli Finau MOALA

5 0 0 0 0 0 0 0 400
13

Ryunosuke MOMOJI

0 1 0 0 0'm
14

Yuto MORI

5 0 0 8 1 0 0 0 400
15

Koga NEZUKA

1 0 0 0 80
16

Hisanobu OKAYAMA

5 0 0 0 0 0 0 0 400
17

Shohei OYAMA

0 4 0 0 0 0 0 0 0'm
18

Yu SARUTA

1 4 0 0 0 0 0 0 80
19

Yuichiro TANIGUCHI

0 5 0 0 0 0 0 0 0'm
20

Rento TSUKAYAMA

4 1 1 0 0 0 0 0 320
21

Halatoaongo Samiuela Manatu Ki Suza VAILEA

5 0 4 0 0 0 0 0 400
22

Sioeli Vailala VAKALAHI

3 1 1 0 0 0 0 0 240
23

Kai YAMAMOTO

5 0 1 0 0 0 0 0 400
24

Kyohei YAMASAWA

5 0 2 0 0 0 0 0 400
25

Itsuki KODAMA

0 4 0 0 0 0 0 0 0'm
26

Katsuto KUBO

0 1 0 0 0 0 0 0 0'm
27

Kanji SHIMOKAWA

5 0 0 0 0 0 0 0 400
28

Yusuke YAMADA

2 3 0 0 0 0 0 0 160