Border

Players
ST
B
T
C
P
DG
YC
RC
GT
1

Loyola Mtwa

2 1 0 0 0 0 1 0 136
2

Hlanganisa Myosana

2 1 3 0 0 0 0 0 189
3

Khanya Lali

2 1 0 0 0 0 0 0 140
4

Ayabonga Cakwebe

1 0 0 0 0 0 0 0 18
5

Luvo Zindela

3 0 0 0 0 0 0 0 210
6

Mivuyo Matshoba

3 0 1 0 0 0 0 0 210
7

Nkazimlo Mbutuma

3 0 0 0 0 0 0 0 210
8

Lunathi Diko

0 1 0 0 0 0 0 0 0'm
9

Esenam Mniki

3 0 1 7 0 0 0 0 210
10

Amahle Mnci

2 1 0 0 0 0 0 0 140
11

Michael Maseti

2 1 0 0 0 0 0 0 110
12

Awonke Lobese

3 0 0 0 0 0 0 0 210
13

Amyoli Beja

2 1 0 0 0 0 0 0 140
14

Endinako Myosana

3 0 4 0 0 0 0 0 210
15

Likhona Ntalantala

3 0 1 0 0 0 0 0 210
16

Mwelase Matwele

1 2 0 0 0 0 0 0 20
17

Alutho Nanise

1 2 0 0 0 0 0 0 70
18

Avumile Ngqawana

1 2 0 0 0 0 0 0 70
19

Singalakha Sidzatane

2 1 0 0 0 0 0 0 191
20

Ronan Bramwill

2 1 0 0 0 0 0 0 169
21

Liyema Dumile

1 2 0 0 0 0 0 0 70
22

Sethu Shoba

1 2 0 0 0 0 0 0 114
23

Liyabona Maplanga

2 1 0 0 0 0 0 0 95