Japan

Players
ST
B
T
C
P
DG
YC
RC
GT
1

Siosifa Lisala

1 2 0 0 0 0 0 0 14
2

Rikiya Oishi

1 3 1 0 0 0 0 0 14
3

Shohei Fukumoto

1 3 0 0 0 0 0 0 14
4

Takehiro Nakazawa

2 2 0 0 0 0 0 0 28
5

Kameli SOEJIMA

4 0 0 0 0 0 0 0 56
6

Dai Ozawa

4 0 1 0 0 0 0 0 56
7

Katsuyuki Sakai

1 3 0 2 0 0 0 0 14
8

Yoshihiro Noguchi

0 4 0 0 0 0 0 0 0'm
9

Taichi Yoshizawa

3 1 1 1 0 0 0 0 42
10

Kosuke Hashino

4 0 0 0 0 0 0 0 56
11

Taisei Hayashi

2 2 0 0 0 0 0 0 28
12

Naoki Motomura

4 0 1 0 0 0 0 0 56
13

Ryo Fujii

1 0 0 0 0 0 0 0 14