Japan

Players
ST
B
T
C
P
DG
YC
RC
GT
1

Siosifa Lisala

0 0 0 0 0 0 0 0 0
2

Rikiya Oishi

1 5 0 0 0 0 0 0 14
3

Ryo Fujii

5 1 0 0 0 0 0 0 70
4

Takehiro Nakazawa

1 5 0 0 0 0 0 0 14
5

Kameli SOEJIMA

6 0 2 0 0 0 0 0 84
6

Dai Ozawa

6 0 3 0 0 0 0 0 84
7

Katsuyuki Sakai

5 1 4 8 0 0 0 0 70
8

Yoshihiro Noguchi

6 0 2 0 0 0 0 0 84
9

Taichi Yoshizawa

1 5 0 0 0 0 0 0 14
10

Kosuke Hashino

1 5 0 1 0 0 0 0 14
11

Taisei Hayashi

4 2 0 0 0 0 0 0 56
12

Naoki Motomura

6 0 2 0 0 0 0 0 84
13

Shohei Fukumoto

0 6 0 0 0 0 0 0 0'm