Sharks

Players
ST
B
T
C
P
DG
YC
RC
GT
1

Nokubonga Mngadi

2 1 2 0 0 0 0 0 160
2

Londeka Mnikathi

2 1 0 0 0 0 0 0 160
3

Owethu Zulu

2 1 0 0 0 0 0 0 160
4

Nonhlakanipho Hadebe

3 0 0 0 0 0 0 0 240
5

Noluthando Majozi

1 2 0 0 0 0 0 0 92
6

Vanessa Holmes

0 3 0 0 0 0 0 0 56
7

Nokwanda Buthelezi

3 0 0 0 0 0 0 0 240
8

Nhlanzeko Nkwanyane

3 0 0 0 0 0 0 0 151
9

Lee De Bruyn

2 1 0 0 0 0 0 0 194
10

Nontobeko Maphupha

3 0 0 0 0 0 0 0 240
11

Nomonde Mbambo

3 0 0 0 0 0 0 0 206
12

Sphokazi Ntaka

1 2 0 0 0 0 0 0 115
13

Nkosiayibongwe Mbatha

2 1 0 2 0 0 0 0 142
14

Nonjabulo Ngobese

3 0 3 0 0 0 0 0 240
15

Nomonde Gama

1 0 0 0 0 0 0 0 80
16

Sino Mbambo

1 2 0 0 0 0 0 0 80
17

Zimbili Mthethwa

2 1 0 0 0 0 0 0 146
18

Nkosikhona Mazibuko

3 0 0 0 0 0 0 0 209
19

Samukelisiwe Madlabane

1 1 0 0 0 0 0 0 10
20

Anesipho Malgas

2 1 0 0 0 0 0 0 193
21

Mary Zulu

3 0 0 1 0 0 0 0 240