Japan Sevens

Players
ST
B
T
C
P
DG
YC
RC
GT
1

Yoshikazu FUJITA

0 5 0 0 0 0 0 0 0'm
2

Teruya Goto

4 1 1 0 0 0 0 0 56
3

Kippei Ishida

0 5 0 0 0 0 0 0 0'm
4

Takehiro Nakazawa

0 5 0 1 0 0 0 0 0'm
5

Kameli SOEJIMA

5 0 2 0 0 0 0 0 70
6

Dai Ozawa

5 0 1 0 0 0 0 0 70
7

Taiki Koyama

5 0 1 0 0 0 0 0 70
8

Yoshihiro Noguchi

3 2 1 0 0 0 0 0 42
9

Taichi Yoshizawa

3 2 0 2 0 0 0 0 42
10

Kazuhiro GOYA

1 1 0 1 0 0 0 0 14
11

Taisei Hayashi

5 0 0 0 0 0 0 0 70
12

Naoki Motomura

4 1 3 0 0 0 0 0 56
13

Rikiya Oishi

0 3 0 0 0 0 0 0 0'm