Japan

Players
ST
B
T
C
P
DG
YC
RC
GT
1

Michael Shinomiya

2 4 1 0 0 0 0 0 28
2

Lote Daulako TUQIRI

4 2 2 0 0 0 0 0 56
3

Siosifa Lisala

6 0 4 0 0 0 0 0 84
4

Kazushi HANO

4 2 2 0 0 0 0 0 56
5

Kameli SOEJIMA

6 0 4 0 0 0 0 0 84
6

Dai Ozawa

2 4 0 0 0 0 0 0 28
7

Katsuyuki Sakai

6 0 4 15 0 0 0 0 84
8

Teruya Goto

1 2 0 0 0 0 0 0 14
9

Yoshikazu FUJITA

6 0 2 0 0 0 0 0 84
10

Kosuke Hashino

0 6 0 0 0 0 0 0 0'm
11

Taisei Hayashi

4 2 1 0 0 0 0 0 56
12

Naoki Motomura

1 5 0 0 0 0 0 0 14
13

Ryuta Yasui

0 3 0 0 0 0 0 0 0'm