Japan Sevens

Players
ST
B
T
C
P
DG
YC
RC
GT
1

Michael Toloke

2 3 2 0 0 0 0 0 28
2

Lote Daulako TUQIRI

5 0 0 0 0 0 0 0 70
3

Siosifa Lisala

5 0 4 0 0 0 0 0 70
4

Kazushi HANO

3 1 0 0 0 0 0 0 42
5

Kameli SOEJIMA

5 0 0 0 0 0 0 0 70
6

Dai Ozawa

4 1 0 0 0 0 0 0 56
7

Katsuyuki Sakai

4 1 3 5 0 0 0 0 56
8

Yoshihiro Noguchi

3 2 0 0 0 0 0 0 42
9

Yoshikazu FUJITA

2 3 0 0 0 0 0 0 28
10

Kosuke Hashino

1 4 0 0 0 0 0 0 14
11

Taisei Hayashi

1 4 1 0 0 0 0 0 14
12

Naoki Motomura

0 5 0 0 0 0 0 0 0'm
13

Rikiya Oishi

0 1 0 0 0 0 0 0 0'm