Japan Sevens

Players
ST
B
T
C
P
DG
YC
RC
GT
1

Michael Toloke

4 2 1 0 0 0 0 0 56
2

Lote Daulako TUQIRI

6 0 1 0 0 0 0 0 84
3

Toshiki Yamauchi

2 4 0 0 0 0 0 0 28
4

Kazushi HANO

2 4 2 0 0 0 0 0 28
5

Kameli SOEJIMA

6 0 1 0 0 0 0 0 84
6

Dai Ozawa

3 3 0 0 0 0 0 0 42
7

Katsuyuki Sakai

6 0 2 6 0 0 0 0 84
8

Chihito MATSUI

2 4 1 0 0 0 0 0 28
9

Yoshikazu FUJITA

6 0 2 0 0 0 0 0 84
10

Kosuke Hashino

0 6 1 1 0 0 0 0 0'm
11

Taisei Hayashi

1 3 0 0 0 0 0 0 14
12

Naoki Motomura

4 2 1 0 0 0 0 0 56
13

Takehiro Nakazawa

0 2 0 0 0 0 0 0 0'm