Japan Sevens

Players
ST
B
T
C
P
DG
YC
RC
GT
1

Michael Toloke

5 1 3 0 0 0 0 0 70
2

Lote Daulako TUQIRI

4 2 1 0 0 0 0 0 56
3

Takehiro Nakazawa

0 6 0 1 0 0 0 0 0'm
4

Kazushi HANO

1 5 3 0 0 0 0 0 14
5

Kameli SOEJIMA

6 0 3 0 0 0 0 0 84
6

Dai Ozawa

2 4 0 0 0 0 0 0 28
7

Katsuyuki Sakai

4 2 1 6 0 0 0 0 56
8

Chihito MATSUI

6 0 2 0 0 0 0 0 84
9

Yoshikazu FUJITA

6 0 2 0 0 0 0 0 84
10

Kosuke Hashino

2 4 0 7 0 0 0 0 28
11

Ryota Kano

0 6 0 0 0 0 0 0 0'm
12

Naoki Motomura

6 0 3 0 0 0 0 0 84
13

Yoshihiro Noguchi

0 0 0 0 0 0 0 0 0